Tu vals molt, deixa que t'ho demostrem

 

Si tu poses voluntat, nosaltres hi posarem la resta

                           

    

 


                                   

                                   


                                  

                          

                                     

Notes curs 2013-14
Prova d’accés als CFGS
100%
9,07
32,3%
58,1%
Curs 2012-13
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)
97,50%
7,2
Curs 2013-14
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)
93%
6.0